Moden for en spennende jobb innen kraftelektronikk?

Maritim bransje er midt i en transformasjon til grønnere løsninger der batterier spiller en viktig rolle. Brunvoll har vært tidlig ute med å utnytte denne teknologien og opplever nå stor suksess innen skip drevet av rene elektriske- eller hybride systemer. Brunvoll er på utkikk etter personer med lidenskap og interesse for å bidra i det pågående grønne skiftet og sikre vår konkurransekraft i årene som kommer.

Det er en voldsom utvikling i maritim bransje av hybride- og rene elektriske systemer. Mange segmenter innen skipsfart går gjennom samme endring som bilen har hatt de siste årene.

Brunvoll Mar-El står i spissen for Brunvolls satsning i dette segmentet. På grunn av økende ordreinngang ønsker Brunvoll nå å forsterke laget både på utvikling og prosjektsiden.

Vi søker derfor etter

  • Utviklingsingeniør software/elektronikk
  • Utviklingsleder kraftelektronikk
  • Utviklingsingeniør kraftelektronikk
  • Serviceingeniør

Arbeidssted er fortrinnsvis Dalen eller Porsgrunn.

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger

Hybrid Propulsion System for High-Speed Vessels

HST Ella med Brunvoll Hybrid System - se video:

Brunvolls prosjekter bruker egenutviklede kontrollsystem, tavler og systemdesign. Konsernet har en strategi på å utvikle egen IP og Mar-El har en kompetent utviklingsavdeling som samarbeider tett med prosjektering og service.

I samarbeid med gode leverandører på batteri, frekvensomformere og motorer, tilbyr Brunvoll kundene kompetanse, erfaring og komplette løsninger for batteri eller hybrid fremdriftssystemer.

Et godt eksempel på slike prosjekter er HST Ella, et crew transfer fartøy med Brunvoll Hybrid System. Se video.

Brunvolls første systemleveranse til helelektriske fartøy i Norge var til en arbeidsbåt for Oslo kommune. Nå kommer også de hurtiggående båtene slike som Fjordøy og Fjordled som for tiden bygges om til ren batteridrift, hvor Brunvoll har levert kontrollsystem, energy management system (EMS), tavler, batterier, frekvensomformere og el-motorer. Brunvoll har også rollen som systemintegrator.

En jobb i Brunvoll sikrer deg ikke bare muligheten til være med på en spennende utvikling, men også lar deg sette ditt preg på den. Brunvoll tror på kompakte team der medlemmene deltar aktivt i mange deler av prosjektet. Slik får du en bredere erfaring og påvirkningskraft, vi får mer kompetente ansatte og kunden en bedre løsning.

Brunvoll Mar-El jobber tett sammen med Brunvolls andre avdelinger i Molde, Volda og Ålesund. Dette sikrer et kompakt team med styrken til et konsern i ryggen.

Bakgrunnsinfo

Dagens maritime industri er preget av megatrendene digitalisering og bærekraft, som eksempelvis går på energioptimalisering og mål om nullutslipp fra skipsfart. Dette fører til økende behov for ny teknologi og nye måter å tenke på. En utfordring Brunvoll tar på strak arm.

Brunvolls produkter er ofte å finne i segmentene med høye krav til teknologi, presisjon og kvalitet. Hos Brunvoll ser vi på økt fokus på teknologi og bærekraft som bra for verden OG bra for Brunvoll.  

Brunvoll har i 110 år vært en viktig aktør i den internasjonale maritime næringen. Med fokus på kontinuerlig teknologiutvikling og en unik Produsere i Norge-strategi, har Brunvoll gått imot strømmen til lavkostland og fokusert på lokal verdiskaping.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Helge Asle Lundeberg

Helge Asle Lundeberg

Managing Director, Brunvoll Mar-El AS

+47 480 72 271
helge.asle.lundeberg@brunvoll.no
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

See all products

Related content

See all news & stories

Related references

See all references