Apprenticeships

Being an apprentice is a good way to build competence and a good foundation for further learning. We believe that our apprentices strengthen our organisation. We are proud to be among the most attractive companies for apprentices, and will continue to invite youth to join and develop with us. Including the next generations is inspiring. Young professionals will be given opportunities to build their careers at Brunvoll. We grow through mixing competencies and generations.

We offer a range of possibilities for professional growth, challenges and development.

Vår lærlingordning er et organisert samarbeid med opplæringskontoret

Å være lærling er en god måte å bygge kompetanse og et godt fundament for videre læring. Det å ha lærlinger styrker vår organisasjon samtidig som vi får være med på å forme fremtidens fagarbeidere. Brunvoll har lang erfaring som lærebedrift. I konsernet i dag har vi over 30 lærlinger.

Som lærling får du møte dyktige og engasjerte kollegaer som deler sine erfaringer med deg hver dag.

Du får praktisere dine kunnskaper fra skolen, og lærer hvordan ditt yrke er i virkeligheten.

Ved slutten av læretiden har du fått den praktiske og teoretiske erfaringen som er nødvendig for å avlegge fagprøven.

I noen tilfeller får også lærlinger tilbud om fast ansettelse etter bestått fagprøve.

Vi tilbyr et bredt spekter av lærefag

 • Industrimekanikerfaget
 • Automatikerfaget
 • Platearbeiderfaget
 • CNC-Maskineringsfaget
 • Overflatebehandlingsfaget
 • IKT-faget
 • Logistikkfaget

Stillingsannonser for lærlinger legges ut i januar/februar hvert år

Oppstartstidspunkt og hvilke lærefag de ulike lokasjonene tilbyr vil komme fram i stillingsannonsen

Rekrutteringsprosess;

 • Stillingsannonsene blir lagt ut per lærefag. Du søker digitalt via stillingsannonsen.  
 • Skriv en god og utfyllende søknad hvor du forteller litt om deg selv og hvorfor du er motivert for faget.
 • Husk at du må laste opp CV og Karakterer (VG1, VG2 og VG3 om gjeldende) for at vi skal kunne vurdere din søknad.
 • Når vi har mottatt din søknad vil du få en bekreftelse på dette på din oppgitte e-mail med referanse til den lærlingstillingen du har søkt.
 • Når søknadsfristen er passert blir søknadene vurdert og aktuelle kandidater blir deretter innkalt til intervju.

Related Products

No items found.
See all products

References

Selected references for Brunvoll Propulsion, Manoeuvring and Control Systems

No items found.
See all references

Career news & stories

See all news & stories

Contact

Please contact us for any further information you may have about this topic

See all contacts