Brunvoll reddet utdanningen

Det så ikke særlig lyst ut for den 18 år gamle sveiselærlingen Kacper Podolski da arbeidsgiveren Midsund Bruk i februar 2020 ble nedlagt på grunn av internasjonal markedsnedgang. 42 ansatte inkludert lærlingen Kacper sto brått uten arbeid og videre faglig opplæring.

"Arbeidet kan være både tungt og krevende og ofte arbeider vi lærlinger alene, noe som av og til kan føre til feil. Men likevel får vi alltid gode råd og hjelp fra alle rundt oss. Det finnes dessuten ingen bedre læremåte enn å lære av sine egne feil," - Kacper, 18 år

Kacper var på dette tidspunktet kommet halvveis i sin fire år lange læretid som YSK-elev. Like før, og etter hvert midt i korona-pandemien sto han plutselig uten et lærested for den praktiske delen avsin utdanning. Heldigvis har det ordnet seg for Kacper, som idag er meget fornøyd med å ha fått ny lærlingebedrift i ryggen.

Vi fikk oss en prat med unggutten da han tok seg en pause og ble med ut i sola utenfor sveisehallen hos Brunvoll i Molde. Kacper forteller at han går 3. året på linja som heter YSK, på Fræna videregående skole. Siden han bor på Midsund syntes han det var flott å få læreplass ved hjørnesteinsbedriften i hjembygda. Der fikk han med seg 1,5 år før det ble bråstopp i februar i år. Utdanningsforløpet så noe mørkt ut en periode. "Da det skjedde tok skolen min kontakt med Brunvoll, og de fikk etter hvert ordnet plass til meg på sveiseavdelinga. Siden har jeg jobbet her og bare kost meg, sier han."

Kai Lyngstad

Han kom til Norge fra Polen som 9-åring. Han snakker kav midsunding, men forteller at språket likevel er litt utfordrende. Han sier han både tenker og drømmer på polsk. Og framtidsdrømmer har han. Planen videre er å fullføre lærlingetida på Brunvoll, få med seg fagbrevet og deretter starte studier, gjerne teknisk fagskole i Trondheim. "Nå bor jeg på hybel i Molde og pendler til skolen i Elnesvågen annenhver uke. Det ble for lang vei fra Midsund – med ferge og buss og det hele begge veier. Nå har jeg kort vei til Brunvoll den uka jeg er der, og en kort busstur til skolen den andre uken. Men, jeg drar hjem til Midsund straks det byr seg en anledning", sier han videre.

På sveiseavdelingen sto han denne dagen og produserte låsebrakett til en azimuth-thruster. Arbeidstegningene ble studert, komponenter funnet fram og det ble sveiset og slipt til et ferdig produkt tonet frem.

Formann på sveiseavdelingen, Kai Lyngstad, forteller at Kacper i tiden som kommer skal ha opplæring rundt på hele avdelingen. I første omgang skal han jobbe med montering og sveising av smådeler. Allerede i høst hadde han vært innom sveiserobot 2 for montering av deler som skal bearbeides i denne.

Sveiseavdelingen har i dag totalt sju lærlinger. To av disse startet i august 2020. Foruten Kacper er det to av de andre lærlingene som går YSK-veien fram til fagbrev og kanskje videre utdanning.

YSK-veien fungerer meget bra. Dette blir flinke fagfolk som vi sender videre til skole. Vi får bare håpe mange av dem finner veien tilbake til oss etter endt skolegang.  Det eneste minuset er at det ikke alltid er mulig å fullføre en igangsatt arbeidsoppgave den ene uken før lærlingen skal tilbake til skolebenken igjen, forteller Kai Lyngstad.

Tommelen opp for Brunvoll som berget videre lærlingetid og muligheten til fagbrev for Kacper Podolski.

FAKTA OM YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse)

YSK er en 4-årig utdanning i kombinasjon mellom yrkesfag ogstudiekompetanse som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse medfull fordypning i matematikk og fysikk. Spesiell studiekompetanse gir adgangtil alle høyere studium, inkludert NTNU. Elevene blir rekruttertdirekte fra ungdomsskolen. De inngår avtale med en lærebedrift om å fullføreløpet fram til fagbrev og studiekompetanse. Elevene får lønn gjennom heleopplæringsperioden, og praksisperiodene inngår i læretiden.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

No items found.
See all products

Related content

No items found.
See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references