SKAPERKRAFT!

Vi skal skape det beste teknologimiljøet for maritim næring. Har du skaperkraft? Vil du bli med å forsterke vårt team? Vi fokuserer på ny teknologi og grønne løsninger. Vi produserer i Norge, og bidrar til lokal verdiskapning. Nå trenger vi flere smarte hoder i arbeidet med ny teknologi og en grønnere fremtid.

Brunvoll produserer moderne fremdriftsanlegg i en rekke systemkonfigurasjoner fra et bredt utvalg av egenproduserte gir, propeller, thrustere og kontroll- og automasjonssystem.

Til nå har vi levert mer enn 11000 enheter levert til snart 5000 skip rundt omkring i verden. Slik har har Brunvoll tatt posisjon som et anerkjent navn nasjonalt og internasjonalt. Nå ønsker vi flere smarte hoder med på laget.

Lokal og familieeid

Brunvoll er familieeid, og lokal verdiskapning og komplett verdikjede er en stolt tradisjon hos oss. Med 110 år i bransjen er kompetansen vår omfattende og verdifull. Vi utvikler alle produkter selv, og har over 80 ingeniører fordelt på kontorene i Molde, Volda, Dalen og Ålesund.

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger

A woman presenting to Brunvoll employees

Sterkt innovasjonsmiljø

I tillegg til betydelige investeringer i prosessutvikling, bruker Brunvoll årlig rundt 40 millioner på innovasjon. Det har resultert i en imponerende mengde produkter og tjenester. Fra den spede start med sidepropeller jobber vi i dag med en rekke fremtidsrettede produkter: 

  • Azimuth thrustere for fremdrift
  • Kontraroterende propeller
  • RDT (Rim Driven Thruster)
  • Frekvensomformere og kontrollsystem med Dynamisk Posisjonering (DP).

Første versjon av Brunvolls nye DPs system ble i høst installert på Færøysund fra Aas Mekaniske Verksted på Vestnes samt cruiseskipet The World.

Skip har tradisjonelt vært drevet av store dieselmotorer. Nå er det en voldsom utvikling av hybride og rene elektriske systemer. Mange segmenter innen skipsfart går gjennom samme endring som bilen har hatt de siste årene. Brunvolls første helelektriske fartøy i Norge var en liten arbeidsbåt for Oslo kommune. Nå kommer raskt de større båtene, slik som hurtigbåtene Fjordøy og Fjordled som Brunvoll for tiden bygger om til ren batteridrift.

Autonomi er også et begrep fra bilindustrien som har funnet veien over på skip. Sammen med SINTEF, rederiet H.P. Holmeset, NTNU og DNV utvikler Brunvoll autonom operasjon av skip for linefiske. Skipet følger en bestemt rute med en konstant hastighet uavhengig av vær og vind mens det setter og trekker lina. Denne typen autonom operasjon ser vi økende interesse for i alt fra ferger til offshore fartøy.

View from the bridge in the fishing vessel Geir
View from the bridge in the fishing vessel Geir

Digitalisering og bærekraft

Den maritime industrien er i dag preget av digitalisering og bærekraft. Energioptimalisering og mål om nullutslipp fra skipsfart er store satsningsområder, som skaper behov for ny teknologi og nye måter å tenke på. Det er en utfordring Brunvoll tar på strak arm. Våre produkter er ofte å finne i segmentene med høye krav til teknologi, presisjon og kvalitet. Hos Brunvoll ser vi på økt fokus på teknologi og bærekraft som bra for verden OG bra for Brunvoll. 

Tre satsningsområder

Brunvoll er med våre 520 medarbeidere et kompakt konsern med korte beslutningsveier og stor tro på fremtiden. Gjennom rekruttering av ytterligere 15-20 ingeniører og selgere ønsker vi å øke innsatsen ytterligere innen spesielt tre fagfelt:

  • Framtidens fremdriftsløsninger som Azimuth fremdrift, kontraroterende propellere (CRP) og RDT (helelektriske thrustere).
  • Autonomi og digitalisering i form av autonome skipsoperasjoner, DP-systemer og big data. 
  • Hybride og elektriske energikilder (batteri) for skip.
Kontraroterende propell
Fjordøy

Vi satser stort på teknologiutvikling de kommende årene og håper å få med oss de beste hodene på laget.

Fleksibilitet og tilrettelegging

For å sørge for å nå ut til de rette kandidatene har Brunvoll allerede opprettet et kontor i Ålesund. Vi er også i gang med å opprette et nytt kontor i Grenlandsområdet i tillegg til våre lokasjoner i Molde, Volda og Dalen. 

Om det er noe Covid-19 har lært oss så er det samarbeid på digitale plattformer. Vi har i dag god erfaring med de fleste avdelinger i Brunvoll fordelt over flere lokasjoner, og vil strekke oss langt for å tilrettelegge for å få de beste hodene med på laget.

Bakgrunnsinfo

  • Brunvoll har hovedkontor og sine største fabrikk i Molde, men har også kontor og produksjon hos Brunvoll Volda og hos Brunvoll Mar-El i Dalen.
  • I tillegg har Brunvoll etablert eget kontor i Ålesund som nå allerede teller 9 medarbeidere.
  • Til sammen har Brunvoll nå rundt 520 medarbeidere, med 330 i Molde, 140 i Volda, 9 i Ålesund, og 40 i Dalen.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Try again, no items found.
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

No items found.
See all products

Related content

No items found.
See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references