Lavere omsetning, men bedre drift i 2020

Investeringsløft planlagt for 2021.

Vi har lagt bak oss et 2020 som for hele samfunnet har vært den mest utfordrende perioden i nyere tid. For oss som selskap har også året vært krevende operasjonelt, men måten mine kollegaer har løst utfordringene på gjør både meg og våre eiere svært stolte. - Kåre Øyvind Vassdal, konsernsjef

Brunvoll tok tøffe grep tidlig i pandemien for å verne om arbeidsplasser og vår fremtidige soliditet, men etter hvert som situasjonen ble mer oversiktlig kunne vi vende blikket mot mulighetene dette ga oss for å vise hva vi kan få til sammen. En imponerende vilje til endring, samarbeid og tilpasningsdyktighet til en ny hverdag er det som står igjen som kanskje det aller viktigste etter 2020.  

IGM Sveisemanipulator

Vårt volum gjennom året på Ettermarked ble naturlig nok redusert som følge av reiserestriksjoner, men organisasjonen har sammen sørget for at ingen av våre kunder har blitt skadelidende. Vi har lyktes å gjennomføre krevende oppdrag i inn- og utland, uten at dette har gått på bekostning av det aller viktigste – mine kollegaers helse og sikkerhet. Selv om det i mange situasjoner har vært krevende å utføre oppdrag i utlandet har vi gjort grundige vurderinger rundt arbeidsforhold og risiko underveis.

"Resultatene som følge av en sterk prestasjon er at vi har lyktes å bedre vår lønnsomhet og befeste vår solide stilling i markedet. Dette gjør oss i stand til å kunne fortsette å investere i videreutvikling av konsernet i årene fremover, noe som vi er avhengige av for å møte kravene som våre kunder og samfunnet rundt stiller til oss. Er det noe vi som selskap har lært av denne pandemien, så er det at vår langsiktige strategi om lokalt eierskap, produksjon og kompetanseutvikling i Norge er riktig for oss. Sist, men ikke minst, har det forsterket vår erkjennelse at våre medarbeidere er det aller viktigste å ta vare på og utvikle videre for at vi skal ha et bærekraftig Brunvoll fremover også.», sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.

Finansielle nøkkeltall

2020:

  • Driftsinntekter ble MNOK 1.263 i 2020 mot 1.437 i 2019. Dette er en nedgang på 12,1 % som i all hovedsak skyldes den pågående pandemien.
  • Resultat før skatt ble MNOK 67 i 2020 mot MNOK 54 i 2019, drevet av god underliggende drift.
  • EBITDA ble MNOK 119 (9,4 %) i 2020 mot MNOK 100 (7,0 %) i 2019.
  • Konsernet har en solid finansiell stilling med en egenkapital på MNOK 555 (48,1%)
  • Antall medarbeidere i konsernet vokste fra 510 i 2019 til 525 i 2020 inkludert hele 37 lærlinger.
  • Eksportandel på 81 % i 2020, sammenlignet med 80 % i 2019.


Utsikter for 2021

Vi har sterke markedsposisjoner innenfor segmentene som vi jobber aktive mot. Markedet er noe avventende i flere av segmentene som følge av pandemien, mens andre segment som fiskeri og havbruk fortsatt er preget av høy aktivitet. Vi forventer en gradvis normalisering av kontraheringer av nybygg i årene fremover. For å møte de eksisterende megatrendene rundt bærekraft og digitalisering så satser vi mer enn noen gang på utvikling av nye produkter og tjenester for å befeste og forsterke vår posisjon som en viktig samarbeidspartner for våre kunder i årene som kommer.

I tillegg til økende investeringer i utviklingsprosjekter og kompetansebygging hos våre medarbeidere, så vil vi i 2021 investere betydelige beløp i nye maskiner og ny produksjonsteknologi. Faktisk må vi over 10 år tilbake i tid for å finne et såpass stort løft innenfor fabrikkinvesteringer. Dette befester våre eieres filosofi rundt å produsere i Norge og ikke flytte produksjon ut av landet. Vi setter stor pris på denne tilliten.», sier Vassdal.
Brunvoll Holding - Konserntall

Kåre Øyvind Vassdal

Faktaboks

Brunvollkonsernet leverer fremdrifts- og manøvreringssystemer til ulike typer fartøy, samt komplementære produkter og tjenester i hele skipets levetid. Det familieeide konsernet med hovedkontor i Molde ble etablert i 1912 og har medarbeidere i Molde, Volda, Ålesund og Dalen. Konsernet har rundt 525 medarbeidere og hadde en omsetning på 1,26 milliarder i 2020. Brunvoll er også representert gjennom agenter i 22 land globalt.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Try again, no items found.
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

No items found.
See all products

Related content

No items found.
See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references