Brunvoll satser offensivt på det grønne skiftet

Brunvoll har i snart 110 år vært en viktig aktør i den internasjonale maritime næringen. Med fokus på kontinuerlig teknologiutvikling og en unik «Produsere i Norge»-strategi, har Brunvoll gått mot strømmen til lavkostland og fokusert på lokal verdiskapning.

Dette har vist seg å være en suksessoppskrift med mer enn 11000 enheter levert til snart 5000 skip rundt omkring i verden. Med alt fra gir og propell for fiskebåt, via store sidepropeller for offshorefartøy til moderne framdriftsanlegg for ferger og autonome skip har Brunvoll over årene utviklet seg til et anerkjent navn nasjonalt og internasjonalt.

Lokal verdiskapning og komplett verdikjede er sterkt befestet i familieeide Brunvoll. Med over 100 år i bransjen er kompetansen omfattende og verdifull. Alle produkter utvikles av Brunvoll med over 80 ingeniører fordelt på kontorene i Molde, Volda, Dalen og Ålesund.

Klikk her for å se alle våre ledige stillinger

Rim Driven Thruster

I tillegg til betydelige investeringer i prosessutvikling, bruker Brunvoll årlig rundt 40 millioner på innovasjon, noe som har resultert i en imponerende mengde produkter og tjenester fra den spede begynnelse med sidepropeller, til opptrekkbare thrustere, dagens azimuth thustere for fremdrift, kontraroterende propeller, utviklingen av RDT (Rim Driven Thruster) til egenutviklede frekvensomformere og kontrollsystem med Dynamisk Posisjonering (DP).  Første versjon av Brunvolls nye DPs system ble i høst installert på Færøysund fra Aas Mekaniske Verksted på Vestnes samt cruiseskipet The World. 

Dagens maritime industri er preget av megatrendene digitalisering og bærekraft, som eksempelvis går på energioptimalisering og mål om nullutslipp fra skipsfart. Dette fører til økende behov for ny teknologi og nye måter å tenke på. En utfordring Brunvoll tar på strak arm. Brunvolls produkter er ofte å finne i segmentene med høye krav til teknologi, presisjon og kvalitet. Hos Brunvoll ser vi på økt fokus på teknologi og bærekraft som bra for verden OG bra for Brunvoll.

Skip har tradisjonelt vært drevet av store dieselmotorer. Nå er det en voldsom utvikling av hybride systemer og rene elektriske systemer. Mange segmenter innen skipsfart går gjennom samme endring som bilen har hatt de siste årene. Brunvolls første helelektriske fartøy i Norge var en liten arbeidsbåt for Oslo kommune. Nå kommer raskt de større båtene, slik som hurtigbåtene Fjordøy og Fjordled som Brunvoll for tiden bygger om til ren batteridrift.

Autonomi er også et begrep fra bilindustrien som har funnet veien over på skip. Sammen med SINTEF, rederiet H.P. Holmeset, NTNU og DNV utvikler Brunvoll autonom operasjon av skip for linefiske der skipet følger en bestemt rute med en konstant hastighet uavhengig av vær og vind mens det setter og trekker lina. Denne typen autonom operasjon ser vi økende interesse for i mange segmenter fra ferger til offshore fartøy.

Linebåten Geir
Linebåten Geir

Brunvoll er med sine 520 medarbeidere et kompakt konsern med korte beslutningsveier og god tro på framtiden. Vi vil derfor øke innsatsen ytterligere innen spesielt 3 fagfelt gjennom en strategisk satsing og rekruttering av ytterligere 15-20 ingeniører og selgere:

  • Framtidens fremdriftsløsninger som Azimuth fremdrift, kontraroterende propellere (CRP) og RDT (helelektriske thrustere).
  • Autonomi og digitalisering i form av autonome skipsoperasjoner, DP systemer og big data. 
  • Hybride og elektriske (batteri) energikilder for skip.
Kontraroterende propell
Fjordøy

Som alltid er det en kamp om de kloke hodene, men vi har et sterkt lag med mange i front på sine felt. Vi tror at det vil skje så mye spennende rundt teknologi hos Brunvoll i årene som kommer at vi har vanskelig for å se at noen vil gå glipp av dette.

For å sørge for å nå ut til de rette har Brunvoll allerede opprettet et kontor i Ålesund og er nå i gang med å opprette et nytt kontor i Grenlandsområdet i tillegg til våre lokasjoner i Molde, Volda og Dalen. Om det er noe Covid-19 har lært oss så er det samarbeid på digitale plattformer. Vi har i dag god erfaring med de fleste avdelinger i Brunvoll fordelt over flere lokasjoner. Hos Brunvoll sier vi derfor at Kompetanse Trumfer Lokasjon.

Bakgrunnsinfo

  • Brunvoll har hovedkontor og sine største fabrikk i Molde, men har også kontor og produksjon hos Brunvoll Volda og hos Brunvoll Mar-El i Dalen.
  • I tillegg har Brunvoll etablert eget kontor i Ålesund som nå allerede teller 9 medarbeidere.
  • Til sammen har Brunvoll nå rundt 520 medarbeidere, med 330 i Molde, 140 i Volda, 9 i Ålesund, og 40 i Dalen.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Try again, no items found.
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

No items found.
See all products

Related content

No items found.
See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references