Godt årsresultat for 2022

Brunvoll skor seg for vekst i årene fremover. Konsernet hadde lavere aktivitet på Ny-Salg i 2022 samtidig som kostnadsbildet ble mer utfordrende. Satser mer enn noen gang på utvikling av nye produkter og tjenester med en klar forventning om volumvekst i 2023 og årene fremover

Generell kommentar 2022

«2022 ble nok et spesielt år. Når pandemien endelig kom på defensiven, gikk Russland til et meningsløst angrep på Ukraina morgenen den 24. februar. De direkte konsekvensene av dette er dypt tragiske, med enorme tap av menneskeliv på begge sider og omfattende skader på infrastruktur. Dessverre ser det ikke ut til å være noen kortsiktig ende på disse grusomhetene, og dette utfordrer verden på en måte vi ikke har sett siden andre verdenskrig. Denne geopolitiske usikkerheten vil vedvare lenge etter at denne krigen en gang tar slutt, og er noe vi alle må forholde oss til. Året har i tillegg vært preget av høy inflasjon, energikrise, økte renter og vedvarende utfordringer i leveringskjeden.
Konsekvensen av dette for Brunvoll, er at det å ha en langsiktig tankegang og å være tro mot de strategiene vi legger, er viktigere enn noensinne. Som familieeid konsern med en rik historie, er vi i en god posisjon til å være med å løse de utfordringer som maritim næring står overfor de neste tiårene. Det å nå de klimamålene som må til for å skape en bærekraftig planet for kommende generasjoner, er samfunnets viktigste oppgave de neste tiårene. Vi er stolte over arbeidet vi gjør, og som er nærmere presentert i vår bærekraftrapport for 2022.
Vi er godt fornøyde med de finansielle resultatene i 2022. Den globale usikkerheten de siste årene har ført til betydelig lavere antall kontraheringer av nye fartøy i de segmenter vi opererer i. Dette har ført til en lavere omsetning, men vi har lyktes med å beholde god lønnsomhet. Dette på tross av at vi samtidig satser mer enn noensinne på innovasjon, og at kostnadsbildet som følge av høy inflasjon og ressursknapphet er utfordrende. Våre langsiktige eiere har sammen med medarbeiderne bygget opp et konsern med høy egenkapital og positiv netto gjeld (mer likvider enn gjeld). Dette får vi betalt for i usikre tider, og gjør at vi kan utnytte de mulighetene som større eller mindre kriser gir.
De produkter og tjenester vi leverer på Ettermarked er svært viktig for våre kunder. I krevende tider for store deler av maritim næring og med en stadig eldre internasjonal skipsflåte, er vårt globale serviceapparat og vår unike filosofi rundt produksjon og lagerhold av reservedeler i Norge stadig viktigere. Dette er bærekraft i praksis gjennom sikrere fartøysoperasjoner, høyere oppetid, færre ulykker og lengre produktlevetid.
Jeg ønsker med dette å rette en stor takk til mine kollegaer, vårt globale agentnettverk, våre dyktige samarbeidspartnere og ikke minst kundene for samarbeidet i 2022», sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.

Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal. Foto: Brunvoll AS

Finansielle nøkkeltall for 2022:

  • Driftsinntekter ble MNOK 1.139 i 2022 mot 1.266 i 2021
  • Resultat før skatt ble MNOK 90 i 2022 mot MNOK 153 i rekordåret 2021
  • EBITDA ble MNOK 133 (11,7 %) i 2022 mot MNOK 200(15,8 %) i 2021
  • Konsernet har en meget solid finansiell stilling med en egenkapital på MNOK 643 (53 %)
  • Antall medarbeidere i konsernet er 517 inkludert hele 29 lærlinger
  • Eksportandel på 74 % i 2022, sammenlignet med 75 % i 2021
  • Brukte over 70 000 timer på produkt- og tjenesteutvikling i 2022
  • Delte ut 6 MNOK i bonus til sine medarbeidere etter prestasjonen i 2022

Utsikter for 2023

«Markedet for kontrahering av nye fartøy har vært avventende både gjennom pandemien og i den globale usikkerheten som skjøtfart i 2022. Det er dog i starten av 2023 mange positive signaler i flere av våre viktigste segmenter, og vi forventer vekst i kontraheringer og omsetning i 2023 sammenlignet med foregående år. Brunvoll opplever å ha en sterk markedsposisjon innenfor våre utvalgte fartøyssegment og vi møter stor interesse og anerkjennelse for våre nyutviklede teknologier innenfor fremdrift og manøvrering for avanserte fartøy.
Sikkerhetsbildet i verden etter Russlands invasjon av Ukraina, annen geopolitisk usikkerhet og utfordrende makroforhold med inflasjon og økte renter i spissen, preger verden og verdensøkonomien for tiden. Dette forventer vi vil vedvare gjennom 2023 og vil føre til at kostnadsbildet fortsatt vil være utfordrende. Dette betyr at vi må sørge for volumvekst og ytterligere produktivitetsforbedringer for å beholde vår lønnsomhet. Derfor har vi strategisk de siste årene satset mer enn noen gang på utvikling av nye produkter og tjenester som etterspørres av kundene våre. Vi har ambisiøse vekstmål de kommende årene, og sammen med vår filosofi om høy grad av egenproduksjon i Norge, tror vi på videre utvikling av konsernet i positiv retning», sier Vassdal.

Brunvoll Holding AS - Konserntall


   
2022   
   
2021   
   
2020   

2019
   
Omsetning*   
   
1 139 024   
   
1 266 016   
   
1 263 468   
   
1 436 617   
   
Resultat før skatt*   
   
89 968   
   
152 519   
   
67 180   
   
53 967   
   
EBITDA*   
   
133 140   
   
200 027   
   
119 060   
   
100 238   
   
EBITDA i %   
   
11,7 %   
   
15,8 %   
   
9,4 %   
   
7,0 %   
   
Egenkapital*   
   
643 186   
   
604 650   
   
555 222   
   
554 709   
   
Egenkapital i %   
   
52,6 %   
   
50,3 %   
   
48,1 %   
   
46,6 %   
   
Fast ansatte   
   
488    
   
466    
   
488   
   
479   
   
Lærlinger   
   
29   
   
36   
   
37   
   
31   
   
Sum Ansatte   
   
517   
   
502   
   
525   
   
510   
   
Ansatte i Molde   
   
331   
   
315   
   
339   
   
   
   
Ansatte i Ålesund   
   
12   
   
9   
   
8   
   
   
   
Ansatte i Volda   
   
130   
   
136   
   
140   
   
   
   
Ansatte i Telemark   
   
44   
   
42   
   
38   
   
   

* Tall i 1000

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Newsletter

Brunvoll News

Subscribe to our newsletter to get latest news from Brunvoll

Sign up

Related Products

No items found.
See all products

Related content

No items found.
See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references