Rekordstort lærlingekull i 2020

14 nye lærlinger møtte 1. september 2020 til første dag på Brunvoll i Molde. Høsten 2020 var det 33 lærlinger i Molde, og 38 totalt i konsernet. De fleste skal være hos Brunvoll i to år, noen skal være Brunvoll-lærling i fire år.

"Jeg har hørt mye positivt om Brunvoll, og har fått inntrykk av at det er en god og trygg arbeidsplass. Inntrykket er at det er en god plass å være, og at det er store utviklingsmuligheter." Marius, 18 år

Noen av våre ledere har selv vært lærlinger her for 20-30 år siden. Av de 273 lærlingene som Brunvoll har hatt i Molde siden 1968, var 111 fortsatt ansatt i Brunvoll høsten 2020. Det sier litt om lærlingeordningen som rekrutteringsarena. 2020-kullet med lærlinger er rekordstort, med 14 lærlinger bare i Molde, og i 2020 var det også for første gang logistikk-lærling i Brunvoll. Lærlingene er fordelt på maskinering, logistikk, plate sveis, CNC-maskinering, overflatebehandling, montering, dataelektronikk,IKT og automasjon. Mange av lærlingene møter Brunvoll i forbindelse med utplassering, eller har møtt Brunvoll på karrieredager. Lærlingene får innføringskurs og deltar på lærlingsamling, i tillegg til innkjøring på avdelingene som starter allerede første arbeidsdag etter en HMS-gjennomgang og etter at arbeidstøy er prøvd og bestilt.

Lærlingoppstart Brunvoll
Lærlingoppstart Brunvoll

"Jeg har alltid hørt at Brunvoll er den tryggeste arbeidsplassen, og særlig for lærlinger er det bra her. Så nå er det om å gjøre å utvikle seg så mye og bli så flink som mulig!" sa Sigbjørn 18 år på sin første arbeidsdag hos oss. Man må ikke bli maskinarbeider selv om man tar fagbrev innen CNC-maskinering for eksempel. Fagbrevet er som stammen i et tre, med mange greiner. Noen går videre på skole, andre fortsetter i bedriften. Det er ingen ulempe for noen som ønsker å bli ingeniør å ha vært i produksjonen på et tidspunkt og ha vært med på produksjonsprosessen.

Contact persons

For more information, please do not hesitate to contact us.

See all contacts
Management
Brunvoll AS
This is some text inside of a div block.

Brunvoll Careers

Segment:
,
,
,
,
+47 71 21 96 00
careers@brunvoll.no

Related Products

No items found.
See all products

Related content

See all news & stories

Related references

Try again, no items found.
See all references